Zakład kominiarski
Zadzwoń do nas!
Tel. +48 506 033 271
Fax: (33) 860 23 54 biuro@uslugikominiarskie.com.pl
Elbudgaz - przeglądy elektyczne, gazowe i budowlane

Oferta

Firma posiada ponad 20 letnią tradycję. To już trzecie pokolenie zajmujące się wszystkim co wiąże się ze słowami – komin oraz kominiarstwo. Początkowo zajmowaliśmy się tradycyjnymi usługami kominiarskimi, ale obecnie wychodząc naprzeciw klientom rozszerzyliśmy swoją ofertę o sprzedaż i montaż kominów systemowych izolowanych, ceramicznych i stalowych oraz wkładów kominowych ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej. Poniżej przedstawiamy zakres usług, które wykonujemy obecnie. Zlecenia realizujemy sumiennie i bezzwłocznie. Jesteśmy firmą konkurencyjną gdyż poza wysoką jakością usług cechuje nas niezawodność, pewność, szybkość wykonania i konkurencyjne ceny.

 

Wykonujemy:

 • okresowa kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń kominowych, zgodnie z ustawą z dnia  7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi  zmianami)
 • czyszczenie przewodów kominowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych  użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836)
 • czyszczenie przewodów dymowych 4 razy w roku
 • czyszczenie przewodów spalinowych 2 razy w roku
 • czyszczenie przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku
 • specjalistyczne czyszczenie przewodów kominowych z sadzy szklistej
 • kominy izolowane-sprzedaż i montaż
 • wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej-sprzedaż i montaż
 • odbiory przewodów kominowych
 • budowa, remonty i rozbiórka kominów
 • obliczanie krotności wymian powietrza, pomiary wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • czyszczenie kotłów i pieców na paliwo stałe oraz płynne opiniowanie przewodów kominowych dla potrzeb gazowni, wydziałów architektury, urzędów gmin
 • inwentaryzacja urządzeń i podłączeń kominowych wraz ze szkicami i opisem
 • sprawdzanie szczelności przewodów kominowych
 • uporządkowywanie podłączeń do przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • udrażnianie przewodów kominowych
 • montaż nasad kominowych
 • montaż drzwiczek kominowych
 • zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami np. siatki
 • badania szczegółowe przewodów kominowych przy użyciu kominowej kamery inspekcyjnej z możliwością robienia kolorowych zdjęć i filmów
 • dokonywanie pomiaru strumienia objętości usuwanego powietrza poprzez przewody kominowe
 • pomiar stężenia tlenku węgla
 • profesjonalna obsługa administracji, wspólnot mieszkaniowych - możliwością zawierania stałych umów

 

Okresowa kontrola przewodów kominowych

 • kontrola przewodów kominowych w zakładach produkcyjnych
 • kontrola przewodów kominowych w budynkach użyteczności publicznej
 • kontrola przewodów kominowych we wspólnotach mieszkaniowych i osiedlach
 • kontrola przewodów kominowych w budynkach prywatnych, jednorodzinnych, wielorodzinnych
 • kontrola przewodów kominowych z wydaniem protokołu i wpisem do książki obiektu

 

Czyszczenie przewodów kominowych

 • tradycyjne czyszczenie przewodów kominowych (szczotkami)
 • mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych z sadzy szklistej
 • czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • na życzenie czyszczenie przewodów kominowych z zachowaniem szczególnej czystości

 

Odbiory kominów, odbiory przewodów kominowych

 • odbiory przewodów kominowych w nowych budynkach
 • odbiory przewodów kominowych po rozbudowie budynku
 • odbiory kominów wstępne i końcowe
 • odbiory kominów - kotłownia
 • odbiory kominów do gazowni
 • odbiory kominów po zamontowaniu urządzeń grzewczych

 

Pozostałe usługi kominiarskie

 • opinie kominiarskie, zaświadczenia, ekspertyzy kominiarskie
 • inspekcja kominów, przewodów kominowych (kamera) - możliwość nagrywania
 • inwentaryzacja przewodów kominowych
 • obliczanie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach
 • udrażnianie przewodów kominowych

 

Usługi kominiarskie - kontrola przewodów kominowych, odbiory przewodów kominowych wykonujemy najczęściej w województwie śląskim oraz województwie małopolskim. Rejon obsługiwany przez nasz zakład kominiarski to przede wszystkim miasto Żywiec i gmina Świnna. Usługi kominiarskie wykonujemy szybko, tanio i fachowo.

 

USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118) wraz z późniejszymi zmianami

 

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane
przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych);

 

Kodeks wykroczeń (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń)

Rozdział X Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

Art. 82. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:

2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych,

Niezależnie od przytoczonych wyżej przepisów prawa, apelujemy do ludzkiego rozsądku!

Poprzez regularne czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych dbają Państwo o swój dom oraz zdrowie i życie jego mieszkańców!

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę:

 • czy w pomieszczeniu z zainstalowanymi urządzeniami grzewczymi na paliwo stałe, gazowe lub płynne zapewniona jest odpowiednia wentylacja nawiewno wywiewna
 • czy na dachu zainstalowane są ławy i stopnie kominiarskie w celu ułatwienia dojścia do kominów
 • czy są szczelne połączenia kotła lub pieca z kominem (czopuchy)
 • czy kominy wykonane są z cegły pełnej
 • czy do mieszkania jest doprowadzona odpowiednia ilość nawiewanego powietrza (nawiewniki)

 

Dlaczego kontrola i czyszczenie przewodów jest tak ważna?
Przede wszystkim, odpowiednie postępowanie może skutecznie zapobiec tragedii. Odpowiednio pracujące przewody zapewniają właściwą wymianę powietrza. Z powietrza usuwane są szkodliwe produkty spalania. Zaniedbany komin to zmniejszona średnica, co z kolei powoduje, że przewody nie mogą pracować z pożądaną wydajnością.

Szczelność kominów jest niezwykle istotna, ponieważ podczas spalania wytwarzają się szkodliwe dla zdrowia i życia związki, tym bardziej niebezpieczne, że najczęściej bezbarwne i bezzapachowe (tlenek węgla). Przedostając się do pomieszczeń przez nieszczelności, mogą doprowadzić do tragedii.

Czyszczenie przewodów kominowych jest szczególnie ważne w przypadku przewodów dymowych. Osadzająca się bowiem sadza może łatwo się zapalić i wywołać pożar. Warto pamiętać, że ubezpieczyciel zawsze żąda potwierdzenia i dowodu, że właściciel lub zarządca budynku dbał o kominy zgodnie z prawem. Bez okazania kominiarskiego protokołu pokontrolnego lub zaświadczenia o czyszczeniu kominów nie mamy szans na pokrycie szkody.

Kontrole i przeglądy przewodów kominowych, odbiory przewodów kominowych wykonujemy w całym kraju, ale z racji odległości najczęściej jest to województwo śląskie oraz województwo małopolskie. Rejon obsługiwany przez nasz zakład kominiarski to przede wszystkim miasta Żywiec , Bielsko-Biała, Katowice.