Zakład kominiarski
Zadzwoń do nas!
Tel. +48 506 033 271
Fax: (33) 860 23 54 biuro@uslugikominiarskie.com.pl
Elbudgaz - przeglądy elektyczne, gazowe i budowlane

Poradniki

Czyszczenie kominów zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się sadzy w przewodach co z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo zapalenia się sadzy w kominie. W wyniku pożaru sadzy temperatura w kominie może osiągnąć 1000C powodując rozszczelnienie (pęknięcie) komina.

Systematyczne czyszczenie komina uchronić może nas również przed zatruciem tlenkiem węgla czyli gazem bezwonnym i niewidocznym dla człowieka. Poprzez czyszczenie komina zapewniamy właściwą pracę urządzeń grzewczych – inaczej mówiąc przedłużamy ich żywotność. Tradycyjne czyszczenie komina odbywa się przy pomocy lin i szczotek kominiarskich i jest skuteczne pod warunkiem prawidłowego procesu spalania i zastosowania odpowiedniego opału. Na ścianach przewodu kominowego osadza się wtedy tzw. sadza płatkowa – stosunkowo łatwa do wyczyszczenia.

Gorzej gdy na ścianach komina wytwarza się sadza szklista – efekt mokrego opału, niskiej temperatury spalania i wyziębiania przewodu. Czyszczenie komina odbywa się wtedy przy pomocy mechanicznych urządzeń. Są to przeważnie szybkoobrotowe głowice z łańcuchami lub frezarki kominowe. Czyszczenie komina murowanego z cegły lub z wkładem ceramicznym wykonać należy przy pomocy szczotek kominiarskich ze stali zwykłej. Czyszczenie komina zabezpieczonego wkładem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub żaroodpornej wykonać należy za pomocą szczotek z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej.

 

Poniżej regulacje prawne dot. czyszczenia kominów.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. stanowi:

Funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.2).
"Art. 82. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:
1) nie wyposaża budynku w odpowiednie urządzenia lub sprzęt przeciwpożarowy lub nie utrzymuje ich w stanie zdatnym do użytku;
2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz. U. Nr 74 poz. 836 par.16 ust.2

W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:

1)  zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem, wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania

par.19 ust.3

Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

 

Niezależnie od przytoczonych przepisów prawa systematyczne czyszczenie komina niesie ze sobą same korzyści. Są to korzyści wymierne w postaci zaoszczędzonych środków finansowych. Są też korzyści nie dające się zmierzyć czyli zdrowie i życie ludzkie.