Zakład kominiarski
Zadzwoń do nas!
Tel. +48 506 033 271
Fax: (33) 860 23 54 biuro@uslugikominiarskie.com.pl
Elbudgaz - przeglądy elektyczne, gazowe i budowlane

Poradniki

Odbiór kominiarski może być wykonywany przez osobę do tej czynności uprawnioną czyli przez mistrza kominiarskiego. Część formalna odbioru kominiarskiego polega na sprawdzeniu zgodności materiałów z wymaganiami dokumentacji, aktualności atestów i aprobat technicznych; sprawdzenia oznakowania komina, umożliwiające jego właściwe zaklasyfikowanie oraz identyfikację producenta oraz sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z jej projektem.

W trakcie odbioru kominów mistrz kominiarski zwraca uwagę m.in. na następujące elementy: drożność oraz szczelność przewodów kominowych, sposób prowadzenia przewodów i ich usytuowanie ponad dachem budynku, zakończenia wylotów kominowych, dojścia do kominów, materiały użyte do budowy komina, łączenie elementów (czy nie użyto elementów uszkodzonych), stan powierzchni przewodów, wyposażenie otworów rewizyjnych i wyczystnych oraz sposób wiązania cegieł w przypadku kominów budowanych z cegły.

Odbiór kominów to także sprawdzanie ciągu w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, sprawdzanie wentylacji pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami do spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych.

Odbiór komina powinien odbywać się w stanie surowym budynku oraz w stanie użytkowym – po zainstalowaniu urządzeń grzewczych. Jednym z elementów odbioru komina jest również sprawdzenie prawidłowości podłączeń kominowych – (piece, kotły, kratki wentylacyjne) czyli tzw. inwentaryzacja przewodów i podłączeń kominowych. Sprawdzenie odległości od materiałów łatwopalnych to również ważny element odbioru komina.

Odbiór komina systemowego ceramicznego to przede wszystkim sprawdzenie spoin pomiędzy elementami wkładu , a także sprawdzenie czy przypadkiem ceramika nie jest zablokowana. Jeśli tak to w przypadku wystąpienia wysokiej temperatury, a co za tym idzie rozszerzalności cieplnej materiałów z pewnością wkład tego nie wytrzyma i ulegnie zniszczeniu. Należy pamiętać również o tym, że przewody odbierane przez mistrza kominiarskiego są przewodami wentylacji grawitacyjnej. Oznacza to, że bez dostępu powietrza z zewnątrz nie będą one działać prawidłowo.

Dzięki nowoczesnym urządzeniom którymi dysponuje współczesny kominiarz – mam na myśli kamerę kominową – możemy zaglądać do wnętrza komina sprawdzając rodzaj i ilość podłączeń w określonym przewodzie kominowym, a także jego stan techniczny i jakość wykonania.

Osoba , która podpisuje odbiór kominiarski bierze na siebie wielką odpowiedzialność, a więc i cena takiego odbioru nie może też być niska. Jeśli „fachowiec” wykonuje odbiór komina za 100 złotych to najprawdopodobniej skończy się to tylko na wypisaniu dokumentu, a czy np. komin dymowy jest szczelny i prawidłowo wybudowany – tego na pewno państwo się nie dowiecie.